Kategori:

Yazılı basın eriyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, gazete ve dergi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,6 azalarak 5 bin 962 oldu.

Yıllık tirajlar yüzde 17,6 azaldı

Gazete ve dergilerin tirajı, 2018’de 2017 yılına göre yüzde 17,6 azaldı. Türkiyede 2018 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajı 1 milyar 368 milyon 287 bin 463 olup, bunun yüzde 94,2’sini de gazeteler oluşturdu.

Gazetelerin %91,3’ü yerel yayın yaptı

Türkiye’de 2018 yılında yayımlanan gazetelerin oranları şöyle oldu:

  • Yüzde 91,3 yerel,
  • Yüzde 6,9’u yaygın (ulusal),
  • Yüzde 1,8’i ise bölgesel yayın

Dergilerin ise, yüzde 64,3’ü yaygın (ulusal), yüzde 31,4’ü yerel, yüzde 4,3’ü bölgesel yayın yaptı.

Gazetelerin toplam tirajının yüzde 81,6’sı yaygın (ulusal), yüzde 17,6’sı yerel ve yüzde 0,7’sini bölgesel yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yüzde 75,6’sı yaygın (ulusal), yüzde 20,9’u yerel ve yüzde 3,6’sını bölgesel yayımlanan dergiler oluşturdu.

Dergilerin yüzde 24’ü aylık

Gazetelerin yüzde 29,6’sı haftalık, yüzde 28,2’si haftada iki-altı gün arası, yüzde 16,2’si aylık olarak yayımlandı.

Dergilerin ise yüzde 24’ü aylık, yüzde 22,4’ü üç aylık, yüzde 15,9’u altı aylık olarak yayımlandı.

Gazetelerin yıllık tirajının yüzde 87,1’ini günlük, yüzde 8,3’ünü haftada iki-altı gün arası, yüzde 2,3’ünü haftalık olarak yayımlanan gazeteler oluşturdu.

Dergilerin ise yıllık tirajının yüzde 56,3’ünü aylık, yüzde 11,4’ünü üç aylık, yüzde 10,2’sini iki aylık, yüzde 8,3’ünü haftalık yayımlanan dergiler oluşturdu.

Gazetelerin yüzde 87,8’i siyasi/haber/güncel içerikli yayın yaptı

Yayınlanan gazetelerin yüzde 87,8’i siyasi/haber/güncel, yüzde 2,2’si yerel yönetim, yüzde 1,9’u sektörel/mesleki içerikli olurken, dergilerin yüzde 17,5’i sektörel/mesleki, yüzde 13,8’i akademik, yüzde 8,5’i eğitim/sınav içerikli yayımlandı.

Basın çalışanlarının eğitim durumu

TÜİK verilerinde, gazete ve dergilerde çalışan basın mensuplarının büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğu belirtildi. Rakamlar, yazılı medyada çalışan kadın-erkek sayısı arasındaki farkı da gözler önüne serdi.