Kategori:

Doğum istatistikleri: Türkiye “3 çocuk” politikasını kabul etmedi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 15 Mayıs’ta doğum istatistiklerini açıkladı. Birçok çarpıcı verinin yer aldığı çalışmada, 2001 yılından 2020 yılına kadar Türkiye’de doğum sayılarında önemli dalgalanmalar gözleniyor. Verisetine göre, 2001 yılında yaklaşık 1.32 milyon doğum gerçekleşirken, yıllar geçtikçe anne olma yaşının arttığı ve doğum sayısının azaldığı ortaya çıkıyor.

Verilere bakıldığında bugüne kadar genç nüfusuyla güçlü ve üretken kabul edilen Türkiye’nin, yıllar geçtikçe nüfus değişimlerinde Avrupa trendlerine evrileceğini öngörebiliriz. Veriler ayrıca hükümetin bir zamanlar dillendirdiği “3 çocuk” politikasının açıkça toplum tarafından kabul görmediğini de ortaya koyuyor.

Kaynak: TÜİK

Yıllara Göre Kaba Doğum Hızı

Kaba doğum hızı, her 1.000 kişi başına düşen doğum sayısını ifade eder. 2001 yılında 20.3 olan bu oran, yıllar içinde sürekli bir düşüş eğilimi gösteriyor. 2020 yılında bu oran, nüfus artış hızının yavaşladığını ve doğum oranlarının azaldığını işaret eder şekilde daha düşük seviyelere geriliyor.

Yıllara Göre Doğurganlık Hızı

Bir kadının yaşamı boyunca sahip olacağı ortalama çocuk sayısını ifade eden doğurganlık hızı, 2001 yılında 2.38 iken, yıllar içinde sürekli bir azalma gösteriyor. 2020 yılına gelindiğinde bu oran daha düşük seviyelere iniyor.

Görselleştirmede düşük sayıların okunabilirliğini artırmak için logaritmik ölçü kullandım. En iyi görsel deneyim için mobil cihazınızı yatay konuma getirmenizi ya da bilgisayardan incelemenizi öneririm. Kaynak: TÜİK

Yıllara Göre Annelerin Ortalama Yaşı

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı, 2001 yılında yaklaşık 26.7 iken, yıllar içinde artarak 2020 yılında daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Kadınların çocuk sahibi olma yaşının artması; kariyer planlaması, eğitim seviyesindeki artış ve aile kurma yaşı ile ilgili toplumsal normlardaki değişiklikleri yansıtmakta. Ayrıca ülke ekonomisinin içinde bulunduğu kötü gidişat da aileleri çocuk yapmaktan uzak tutan bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Bu veriler, Türkiye’de demografik yapının önemli değişimler geçirdiğini gösteriyor. Azalan doğurganlık ve kaba doğum hızları, nüfus artış hızının yavaşladığını ve gelecekteki demografik değişimlerin ülke ekonomisi anlamında da önemli olacağını işaret ediyor. Türkiye ekonomisindeki kötü tablonun bu sonuçlara yol açmakta önemli bir faktör olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ayrıca, annelerin ortalama yaşının artması, Türkiye’de kadınların kariyer ve eğitim hayatlarına daha fazla odaklandığı şeklinde de yorumlanabilir.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2023 (TÜİK)